Welkom


Sluitingsdatum kopij

zaterdag 27 november 2021

 

Hulp bij registratie van digitale Voordorp Vooruit

  

Beste buurtgenoten en andere belangstellenden,

 

Zoals in de laatste buurtkrant van 2012 aangegeven, wordt Voordorp Vooruit vanaf het eerste nummer in 2013 digitaal als nieuwsbrief verstuurd en dus niet meer als hard copy versie verspreid. Door over te stappen op digitale verzending besparen wij per uitgave geld en het milieu.

 

Aan- en Afmelding zal plaatsvinden via een e-mail aan de redactie (voordorpvooruit@gmail.com)
 

Mocht u (tegen betaling) toch een geprint exemplaar van de nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten door een mail te sturen naar voordorpvooruit@gmail.com.

Indien u niet in het bezit bent van een computer en u wilt de informatie uit de nieuwsbrief toch ontvangen, neemt u in dat geval contact met ons op door een briefje te sturen naar Voordorp Vooruit, p/a ....straat 12345, 1234AB Utrecht
 

Vanaf de editie 2015 zijn advertenties niet meer mogelijk omdat we van stichting zijn overgegaan in een privé initiatief. In verband met onduidelijkheden met de belastingdienst over wel/geen BTW heffing worden er geen advertenties meer geplaatst.

 

Privacy statement (aangepast mei 2018)
Wij willen benadrukken dat de verzamelde mail-adressen UITSLUITEND gebruikt zullen worden voor toezending van Voordorp Vooruit en buurt/wijk relateerde berichten en niet aan derden zulllen worden verstrekt! Inclusief de methode van AAN- en AFMELDEN zoals hierboven weergegeven voldoen wij hiermee aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018) en daarmee ook aan de Europeese GDPR (General Data Protection Regulation).

Alvast bedankt voor jullie medewerking en veel leesplezier bij de eerst volgende editie van Voordorp Vooruit!

 

Met vriendelijke groeten,

Voordorp Vooruit

aaaaaaa