Welkom


Sluitingsdatum kopij

zaterdag 27 november 2021

 

De werkgroep A27 Voordorp

  

Wij zijn een groep bewoners uit de Utrechtse wijk Voordorp die zich inzet om de overlast van de snelweg A27 zoveel mogelijk te beperken.

De werkgroep bestaat al van voor de eeuwwisseling, maar is qua bezetting in de jaren nogal veranderd. De groep richtte zich in eerste instantie om op de korte termijn een maximum snelheid van 80 km op de A27 voor elkaar te krijgen en op de langere termijn een overkapping. Dat laatste wodt inmiddels door de provincie en het rijk, vanwege de kosten, als onhaalbaar gezien.

Momenteel richtten we ons vooral op verbredingsplannen van de A27. Ter hoogte van Voordorp wordt de snelweg (vermoedelijk) met een rijbaan aan iedere kant verbreed. Helaas kunnen we dit niet meer tegenhouden. We proberen wel zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de aanleg van de allerbeste geluidswallen en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren (en niet te verslechteren). Dit doen we in samenwerking met de overige Voordorpers.

Zie voor meer informatie en de laatste stand van zaken:
www.snelwegen-utrecht.nl

aaaaaaa