Welkom


Sluitingsdatum kopij

zaterdag 27 november 2021

 

Redactie Voordorp Vooruit

  

Op 14 oktober 2004 is in Voordorp het buurtcomité Voordorp Vooruit opgericht.

De Stichting Voordorp Vooruit heeft als doelstelling:

 

- Het bevorderen en bewaken van de sociale samenhang en leefbaarheid (op alle terreinen) binnen Voordorp

- Het vormen van een aanspreekpunt voor de gemeente

- Het bevorderen van de communicatie tussen bewoners van Voordorp onderling en tussen bewoners en de gemeente

 

Voordorp Vooruit bericht over de ontwikkelingen die van belang zijn voor de bewoners van Voordorp. Ze neemt uitdrukkelijk geen standpunt in ten aanzien van ontwikkelingen. Dat kan ook niet. Er is namelijk nooit sprake van ‘één bepaalde’ mening in de buurt/wijk.

In het verleden heeft het buurtcomité beoogd bij te dragen aan de sociale samenhang binnen Voordorp door het organiseren van activiteiten die gericht zijn op alle bewoners van Voordorp. Momenteel worden er geen activiteiten (meer) georganiseerd.

De onderlinge communicatie proberen wij onder meer te bevorderen door diverse werkgroepen (de werkgroepen Veemarkt, Dierenweide, A27, Voordorp Op Eigen Kracht, Gierzwaluwen, MobielVTO) de mogelijkheid te bieden in de buurtkrant te berichten. Deze werkgroepen fungeren als aanspreekpunt van en voor de gemeente en worden zo betrokken bij ontwikkelingen die belangrijk zijn voor Voordorp en de Voordorpers.

 

Medio november 2004 is het eerste nummer van de buurtkrant van Voordorp Vooruit uitgekomen.

Op de eerste bladzijde van deze eerste krant wordt meer verteld over het Buurtcomité.

 

De buurtkrant blijkt een succesvol middel om aan de buurtbewoners informatie te verstrekken over belangrijke zaken die spelen m.b.t. Voordorp & Veemarkt. Daarnaast bevordert de buurtkrant de communicatie tussen bewoners onderling, waardoor de sociale cohesie versterkt wordt.

Ook de website is een doeltreffend middel om de buurtbewoners van informatie te voorzien. De buurtkrant is in 2013 digitaal gegaan en in 2014 is er een Facebook pagina bijgekomen voor meer en sneller nieuws & interactie met de buurt.

 

Contactpersonen:

- Ingeborg Spandaw

- Nadine van Schagen

 

Contact opnemen met de redactie? Stuur een e-mail naar voordorpvooruit@gmail.com.

aaaaaaa